Vol 3, No 2 (2015)

JURNAL HUTAN LESTARI

DOI: http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v3i2

Jurnal Hutan Lestari merupakan jurnal ilmu kehutanan yang menyajikan artikel mengenai hasil penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang meliputi bidang teknologi pengolahan hasil hutan, pengawetan kayu, teknologi peningkatan mutu kayu, budidaya hutan, konservasi sumber daya alam, ekonomi kehutanan, perhutanan sosial dan politik kehutanan.  Setiap naskah yang dikirimkan ke Jurnal Hutan Lestari akan ditelaah oleh Penelaah yang sesuai dengan bidangnya. Saat ini jurnal ini terbit 4 kali dalam setahun yaitu Januari, April, Juli dan Oktober

Table of Contents

Articles

Agust Prahara, Gusti Hardiansyah, Ganjar Oki Widhanarto
PDF
Fransiska Berliana Siregar, Maman Surachman, Pur wati
PDF
Revain Junata Gultom, Fah rizal, Muhammad Idham
PDF
Ridwan syah, Harnani Husni, Reine Suci Wulandari
PDF
Zul fian, Farah Diba, Dina Setyawati, Nur haida, Emi Roslinda
PDF
Dwi Agustian Haryanto, Dwi Astiani, Togar Fernando Manurung
PDF
Chandra Pratiwa, Farah Diba, Wah dina
PDF
Efre mila, Evy Wardenaar, Lolyta Sisillia
PDF
Daeng Maulana, M Dirhamsyah, Dina Setyawati
PDF
M Khairil, Iswan Dewantara, Tri Widiastuti
PDF
Sri Muliati Hasnah Pasaribu, Evy Wardenaar, Wah dina
PDF
Al fariq, Farah Diba, Mufli hati
PDF
Robi yanti, Abdurrani Muin, Reine Suci Wulandari
PDF
Er li, Evy Wardenaar, Mufli hati
PDF
Ahmad Tafsir, Evy Wardenaar, Wah dina
PDF
Lidwina Erwi, Abdurrani Muin, Bur hanuddin
PDF
D. Dhuha Lamanda, Dina Setyawati, Nur haida, Farah Diba, Emi Roslinda
PDF
Muhammad Sidiq, Bachrun Nurdjali, M Idham
PDF
Yusuf Dasman, Ora mahi, Lolyta Sisillia
PDF
Ronnika Rita, Dina Setyawati, Fadillah H. Usman
PDF
Maulidin Jumhi, Emi Roslinda, Dina Setiyawati
PDF