Jurnal Curvanomic

Author Details

B41108097, Nurbaya