Jurnal Pembangunan dan Pemerataan

Jurnal Pembangunan dan Pemerataan

Berisi Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi FE UNTAN