Analisis Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat

SYARIFAH TITIK KHADARSIH B41106026

Abstract


Artikel ini menganalisis sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam jual beli tanah dan bangunan serta untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan untuk mengetahui hambatan hambatan apa saja yang timbul dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Melawi.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.