Journal of Urban and Regional Planning (UNIPLAN)

Jurnal Elektronik Jurusan PWK Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura